HU:Via Romana

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

A Nova Romanitas, azaz "új rómaiság" jelenti azt az életszemléletet, mikor a római kultúra valamennyi aspektusának tudományos igényű tanulmányozásán és gyakorlati megvalósításán keresztül eredményképpen magunk is igazi rómaivá válhatunk. Már az ókori Rómában is a Romanitas része az volt, hogy mindenki, aki római polgárrá vált, római nevet kellett felvennie: ennek megfelelően a mi tagjaink is római neveket viselnek közösségünkben.Personal tools