Burgus Colonia Rostallo (Nova Roma)

From NovaRoma
Revision as of 12:49, 3 October 2013 by Gnaeus Cornelius Lentulus (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Nova Romans of the burgus.

Colonia Rostallo or, briefly, Rostallo, is a burgus of Nova Roma, primarily a permanent military station of the reenactor soldiers and civilian attendants of the Cohors VI Carpathica, with the goal to become a Nova Roman municipality by natural evolution. Colonia Rostallo is located in Hungary, at a tiny valley (with a four-house complex) called "Rostalló" in the Zemplén Mountains (or Tokaj Mountains), homeland of the world-famous Hungarian wine "Tokaji". The area of Rostallo is officially consecrated as a land and burgus of the Nova Roman Republic by Cn. Cornelius Lentulus pontifex.

The burgus project was initiated by C. Villius Vulso and was officially consecrated and legally created in an edict by Cn. Lentulus legatus pro praetore of the province. C. Villius then has become the first leader of Rostallo in his capacity as praefectus of regio Rostallonensis.

There are at least two many-days-lasting Roman camps organized in burgus Rostallo and many shorter events throughout the year. Residents of the burgus do not live in the burgus, but in the nearby cities, primarily in Sátoraljaújhely, although most of them visit the burgus at least every third week. The residents more often and more regularly meet at Sátoraljaújhely where they engage in various sport-, educational and entertainment projects, or prepare for the next burgus event.

Community website: http://www.facebook.com/groups/252641174769507/


A Song Of Rostallo

Written by Cn. Lentulus for the First Anniversary of the Founding of Rostallo.

Aut Sol radiat aut surrident
Stellae super hanc vall' amabilem,
Montes cum arboribus osculant,
Descendit ex monte aper.
Dum montes sunt ac Sol et sidera,
Plantae, aper et animalia,
Protegent Rostallonem Coloniam,
Protegetque Hercules eam.
E kedves völgy felett a Nap ragyog,
Vagy szépen mosolyognak csillagok,
A fákkal ölelik a nagy hegyek,
Leszáll a hegyről a vadkan.
Míg lesznek hegyek, Nap és csillagok,
Lesz vadkan, növények és állatok,
Ők vigyázzák Rostallo Coloniánk,
Rá vigyáz majd Hercules atyánk.
Rostallo circumdata montibus,
Plantis dum est et animalibus,
Nova Roma ut habeat gloriam,
Rostallo dabit operam.


Foundation of Burgus Rostallo

EDICTUM XVII. LEGATI PRO PRAETORE PANNONIAE


Edictum XVII. Legati Pro Praetore Cn. Cornelii Lentuli de burgo Rostallone condendo

Edictum XVII. of Legatus Pro Praetore Gnaeus Cornelius Lentulus about founding burgus Rostallo.

Cn. Cornelius Lentulus Praetori Jogkörű Kormányzó XVII. Rendelete Rostallo burgus alapításáról


MAGYAR VÁLTOZAT


I. Rostallo burgus alapítása

I.A. Ezennel létrehozom és megalapítom Nova Roma Rostallo burgusát a Cohors VI Carpathicának és civil kíséretének állandó állomáshelyéül. Rostallo burgus a magyarok számára Rostallóként ismert területen római katonai hagyományőrzést művelő polgárok helyi pannóniai nova római közössége.

I.B. E helyi közösség megnevezése "burgus", mely elsődleges természetére hivatott utalni mint a Cohors VI Carpathica hagyományőrző katonai állomáshelye civil jelenléttel, de a távlati terv az, hogy a jövőben rendes coloniává vagy municipiummá fejlődjék.

I.C. Ezen edictumnak a burgus létrehozásával nem szándéka, hogy ütközzék a lex Fabia de oppidis et municipiis rendelkezéseivel, és nem támaszt igényt más jogosultságokra vagy kiváltságokra a burgus polgárai számára, mint amit alapvető polgári jogaik biztosanak a gyülekezésre és belső szabályokkal rendelkező magánjellegű csoportosulások alapítására.


II. Szállásjog

II.A. Tartós szállásjogot kap automatikusan Cohors VI Carpathica minden hagyományőrző katonája, aki nova római polgárjoggal rendelkezik.

II.B. Tartós szállásjog kérvényezés útján nyitva áll minden nova római polgár előtt, aki Rostalló 50 km-es körzetén belül él.

II.C. Ideiglenes burgus szállásjogot kap automatikusan ott tartózkodásának idejére minden nova római polgár, aki Rostalló területén állomásozik.


III. Igazgatás

III.A. A burgus parancsnoka és feje a Praefectus Cohortis VI Carpathicae.

III.B. A Praefectus az egyedüli végső döntéshozó és ő felelős mindenért a burguson belül.

III.C. A Praefectus tetszés szerinti számban nevezhet ki katonai vagy civil tisztségviselőket, ahogy azt a burgus igazgatásához és működtetéséhez szükségesnek ítéli, de a kinevezettek címeit a Legatus Pro Praetore által jóvá kell hagyatni.


IV. Ez az Edictum azonnali hatállyal életbe lép.


Kelt, a. u. c. 2764. október 8-án.

Datum a.d. VIII Id. Oct. P. Ullerio Stephano Venatore C. Equitio Catone consulibus anno MMDCCLXIV AUC.


Cn. Cornelius Lentulus LEGATUS PRO PRAETORE PANNONIAE PROVINCIAE


ANGOL VÁLTOZAT


I. Foundation of burgus Rostallo

I.A. I hereby establish and found burgus Rostallo of Nova Roma as the permanent station of the Cohors VI Carpathica and its civilian attendance. Burgus Rostallo shall be the Nova Roman Pannonian local community of citizens focusing on Roman military reenactment at the area known for the Hungarians as Rostalló.

I.B. The definition of this local community is "burgus", which indicates its primary nature as a reenactor military station of the Cohors VI Carpathica with civilian presence, but with the intention of development into a colonia or municipium in the future.

I.C. This edictum, by establishing a burgus, does not intend to interfere with the lex Fabia de oppidis et municipiis, and does not claim any rights or privilages for the citizens of this burgus other than their basic civil right to assemble and form any private groups with internal rules.


II. Residentship

II.A. Permanent residentship in burgus Rostallo is automativally given to all reenactor soldiers of the Cohors VI Carpathica who are Nova Roman citizens.

II.B. Permanent residentship in burgus Rostallo is open upon request to Nova Roman citizens living within 50 km distance from Rostalló.

II.C. Temporary burgus residentship is automativally given to any Nova Roman citizen who is being stationed in the area of Rostalló for the duration of time while he is stationed in the burgus.


III. Administration

III.A. The commander and head of the burgus is the Praefectus Cohortis VI Carpathicae.

III.B. The Praefectus is the sole final decion maker and he is responsible for everything within the burgus.

III.C. The Praefectus can appoint any number of military or civilian officers that he deems necessary to the administration and management of the burgus, but the titles of the appointees must be approved by the Legatus Pro Praetore.

IV. This Edictum becomes effective immediately.


Given the 8th of October, 2764 AUC.

Datum a.d. VIII Id. Oct. P. Ullerio Stephano Venatore C. Equitio Catone consulibus anno MMDCCLXIV AUC.Cn. Cornelius Lentulus LEGATUS PRO PRAETORE PANNONIAE PROVINCIAE

Personal tools