LA:Nova Roma

From NovaRoma
Jump to: navigation, search

SPQR-BLACK.JPG
IN·MEMORIAM·A·TVLLIAE·SCHOLASTICAE·AVGVSTAE·PRINCIPIS·SENATVS·CENSORIS·IIII·CONSVLIS·II·PRAETRICIS


 Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English

SmallLogo.jpg

Nova Róma est societás internátiónális dicáta studió ac restitútióní antíquae cultúrae Rómánae. Á fábulósá enim orígine 753 ACN úsque ad 330 AD, cum sédés Imperí et auctóritátis esse désierit, Róma régula fuit fundámentaque posuit modernae nostrae Occidentális cívílizátiónis. Róma tótum orbem terrárum ad húmánitátem excoluit, nósque necessárium dúcimus hoc dívínum múnus vívum serváre.

Condita 2750 annós post ipsam Urbem Aeternam, Nova Róma illa aurea tempora ínstauráre cupit. Sed ubí maiórés nostrí voluntátem suam ferró legiónibusque imposuerint, nós eundem petimus exitum scientiís prómovendís prólátóque virtútum exempló.

Religió Rómána

Lapis anguláris vítae nostrae in Nová Rómá est religió Rómána, antíqua fidés populí Rómání. Cum príváta tum publica sacra magní sunt mómentí Rómánae religióní, ambóque sunt praesentés in caerimóniís Novae Rómae. Volumus in futúrum antíqua instauráre sacerdótum collégia sacraque omnia facere sollemnia Rómánórum per annum. Impraesentiárum autem contentí esse débébimus efficientibus inceptís quae fierí possint atque ínstitútióne hominum quí sacra suscipere velint.

Via Rómána

Magní quoque mómentí Novae Rómae est via Rómána, restitútió úniversa omnium aliárum cultúrae Rómánae partium, á coquíná úsque ad litterás, philosophiam, iús antíquum, artésque. Fundámentum Rómánae cultúrae quod Nova Róma vult resuscitáre sunt Rómánae virtútés, quae dícuntur. Hae virtútés parvae urbí Tiberis ad rípás sitae animí corporisque vírés dedérunt ut magnam orbis terrárum partem regeret, quae tamen virtútés acriter désíderantur in nostrá praesentí hominum societáte. Fundámentum quoque Rómánae cultúrae in Nová Rómá est lingua Latína fovenda, úna lingua quá umquam sunt maximá úniversáque fidé illae virtútés illaque cultúra positae verbís. Rómánam fovendó cultúram vívumque Rómánórum úsum linguae, nihil aliud profectó fovémus quam regenerandam Occidentálem societátem. Artés autem colendó Rómánórum, plénius intellegimus ipsórum nostrás Occidentálium oríginés.

Rés pública

Nova Róma plús est quam sodálitás historicís recreátiónibus, quamquam id profectó símus; plús quam societás ad colendós sempiternós Rómánórum deós, etsí hoc quoque sumus; plús quam grex classicórum studiórum, cum etiam haec colámus. Sumus nímirum suí iúris rés pública, cónátus optimae ínstituendae sacrae classicae Rómae (paululum modernís temporibus mórem gerentés) invítámusque vós omnés ut nómina détis cívitátem postulandó hodié.

Personal tools